Πολιτική επιστροφών - Photowoof

Οποιεσδήποτε αξιώσεις για λανθασμένα/κατεστραμμένα/ελαττωματικά αντικείμενα πρέπει να υποβληθούν εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Για πακέτα που χάνονται κατά τη μεταφορά, όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 14 ημέρες μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Οι αξιώσεις που θεωρούνται σφάλμα εκ μέρους μας θα καλύπτονται από το Photowoof.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο στην παραγγελία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Photowoof στο info@photowoof.gr

Λάθος διεύθυνση – Εάν παρέχετε μια διεύθυνση που θεωρείται ανεπαρκής από τον ταχυμεταφορέα, η αποστολή θα επιστραφεί στις εγκαταστάσεις μας. Θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα επαναποστολής μόλις επιβεβαιώσουμε μια ενημερωμένη διεύθυνση μαζί σας (εάν και ανάλογα με την περίπτωση).

Αζήτητες – Οι αποστολές που παραμένουν αζήτητες θα επιστραφούν στις εγκαταστάσεις μας και θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος μιας εκ νέου αποστολής στον εαυτό σας (εάν και ανάλογα με την περίπτωση).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον επισκέπτη/χρήστη, πλήρη, χωρίς φθορές, μεταποιήσεις και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, η εταιρεία μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή και αντικατάσταση.
Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος λόγω δικής του υπαιτιότητας επιβαρύνεται το άμεσο κόστος της επιστροφής και της επαναποστολής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, αυτή δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής και επαναποστολής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει αποκλειστικά με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων εντός του χρονικού ορίου της υπαναχώρησης και εφόσον πληρούνται οι όροι επιστροφής και υπαναχώρησης. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από το λογιστήριο της εταιρείας εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων. Στην περίπτωση που το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων δεν προκύπτει από υπαιτιότητα της εταιρείας, από το επιστρεφόμενο ποσό αφαιρούνται τα έξοδα μεταφορικών της αρχικής αποστολής και €3 για το κόστος της επιστροφής. Σε περιπτώσεις που η αρχική παραγγελία έχει αποσταλεί με δωρεάν μεταφορικά, το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή ορίζεται στα €5.
Σημείωση: Τα δωρεάν μεταφορικά, όπου αυτά αναφέρονται, σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν για τις επιστροφές και τις επαναποστολές.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν γίνει ειδική παραγγελία για τον επισκέπτη/χρήστη.
Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επισκέπτη/χρήστη.
Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που για λόγους υγιεινής και ασφάλειες δεν μπορούν να διατεθούν εκ νέου προς πώληση.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο σχετικό σύνδεσμο.

Scroll to top